Pintu yang dimasuki syaitan


"Ku renung dan ku fikir, dari manakah syaitan itu memasuki hati manusia. Tiba-tiba aku mendapati syaitan masuk dari 10 pintu:

PINTU PERTAMA : TAMAK DAN JAHAT SANGKA
Lantas ku menghadapinya dengan sifat menaruh kepercayaan dan berpada dengan apa yang ada selepas berikhtiar.

PINTU KEDUA : CINTAKAN HIDUP DAN PANJANG ANGAN-ANAGN
Lalu aku takut menghadapinya dengan kematian yang datang mungkin dengan tiba-tiba

PINTU KETIGA : CINTAKAN KEREHATAN DAN NIKMAT
Lalu aku menghadapinya dengan meyakini nikmat akan hilang dan meyakini adanya balasan buruk

PINTU KEEMPAT : KAGUM DENGAN DIRI SENDIRI (UJUB)
Lalu aku menghadapi dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah dan takutkan balasan siksaan.

PINTU KELIMA : PANDANG RENDAH TERHADAP ORANG LAIN DAN TIDAK MENGHORMATI MEREKA
Lalu aku menghadapinya dengan mengetahui hak dan kehormatan mereka

PINTU KEENAM : HASAD DENGKI
Lalu aku menghadapinya dengan sifat qanaah (iaitu berpuashati dengan apa yang ada setelah berusaha dan berikhtiar) dan redha terhadap pemberian Allah kepada makhluk-Nya.

PINTU KETUJUH : RIAK DAN SUKAKAN PUJIAN MANUSIA
Lalu aku menghadapinya dengan sifat ikhlas

PINTU KELAPAN : KEDEKUT ATAU BAKHIL
Lalu aku menghadapi dengan meyakini apa yang ada di tangan makhluk itu akan binasa dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal.

PINTU KESEMBILAN : TAKBUR ATAU SOMBONG
Lalu aku menghadapinya dengan sifat tawadhuk

PINTU KESEPULUH : TAMAK
Lalu aku menghadapinya dengan yakin terhadap balasan Allah dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada manusia."

Dipetik dari kitab Maza Yakni intima'l lil Islam (Syeikh Fathi Yakin)